Ogłoszenie o naborze do pracy
13 listopada 2023

Zatrudnimy konserwatora oczyszczalni ścieków oraz urządzeń stacji i sieci wodociągowej.

Wójt Gminy Ludwin ogłasza nabór na stanowisko konserwatora oczyszczalni ścieków w Kaniwoli oraz urządzeń stacji i sieci wodociągowej Piaseczno i Jagodno.

Do podstawowych obowiązków w zakresie pracy konserwacji i nadzoru nad oczyszczalnią ścieków w Kaniwoli  należy:

Odczyt i rejestracja odpływu ścieków oczyszczonych; Rejestracja ilości osadu i skratek ;  Utrzymanie urządzeń technologicznych we właściwej sprawności poprzez stałą obserwację i okresową konserwację, zgodnie z instrukcjami obsługi; Usuwanie drobnych awarii sieci kanalizacyjnej.

Do podstawowych obowiązków w zakresie konserwacji i nadzoru nad urządzeniami stacji i  sieci wodociągowej  należy:

Odczyt i rejestracja produkcji wody- jeden raz w ciągu dnia (wskazania wodomierzy głównych);  Kontrola prawidłowości działania urządzeń, Uczestniczenie w odbiorach przyłączy i rozbudowie sieci wodociągowej;  Utrzymanie studni w należytym stanie sanitarnym i technicznym; Utrzymanie w sprawności technicznej całej armatury na ujęciach; Odczyt i rejestracja rozbiorów wody z wodomierza głównego;   Przegląd zaworów, zasuw, hydrantów przeciwpożarowych- smarowanie i utrzymanie w sprawności technicznej ; Usuwanie awarii sieci wodociągowych; Plombowanie i sporządzanie protokołów z wymiany wodomierzy.

Zainteresowanych prosimy o składanie podań do sekretariatu urzędu. W przypadku pytań osobą do kontaktu jest sekretarz urzędu Szymon Czech tel: 605 177 430

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!