OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019
19 marca 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

  1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:
Lp. Nr przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa Przedsięwzięcia LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

1

2.2.1

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia*

873 294,98 zł

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowanych.

 *Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

  1. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 04.04.2019r. – 17.04.2019r.  w godzinach 8.00 – 16.00.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.lgdpolesie.pl

 

 

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!