Ogłoszenie o sprzedaży samochodu
17 czerwca 2009

Załącznik do Zarządzenia Nr 204 /09
Wójta Gminy Ludwin
Z dnia 17 czerwca 2009r.

1. Przeznacza się do sprzedaży samochód marki FS Lublin model Żuk A06 2,5t Nr rejestracyjny LLW2253 rok produkcji 1987 będący w dyspozycji OSP Uciekajka w drodze przetargu nieograniczonego.

2. Oględzin oraz informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela gminny Komendant OSP P. Jarosław Janek tel. 0 608 415 431

3. Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 300zł. brutto

4. Ustala się termin składania ofert cenowych do dnia 24-06-2009r. do godz. 900 Oferty należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie. Oferta musi zawierać dane kupującego oraz cenę.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-06-2009r. o godz.915 w siedzibie zamawiającego sala nr 10

6. Przewiduje się możliwość odwołania przetargu jeżeli żadna z ofert nie przekroczy ceny wywoławczej.

7. W przypadku cen tej samej wysokości przewiduje się możliwość złożenia ofert dodatkowych.

8. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w terminie 5 dni od zakończenia przetargu na podstawie protokołu przekazania.

[i]
Z-ca Wójta

/-/ Sławomir Czubacki[/i]

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!