Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 207-502316
23 października 2020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS207-502316-pl-1

SIWZ OZE – gm. Ludwin – 2 części (20.10.2020 r.)

Załącznik Nr 1.1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI I MONTAŻU INSTALACJI KOTŁÓW NA BIOMASĘ O MOCY 15 – 20 KW) – w zakresie części 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCACH MIN 2,04 – 3,06 KWP) – w zakresie części 2 zamówienia

Załącznik Nr 2.1 do SIWZ – Projekt umowy – dla części 1 zamówienia (kolektory i kotły)

Załącznik Nr 2.2 do SIWZ – Projekt umowy – dla części 2 zamówienia (fotowoltaika)

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo)

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego-13.10.2020

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) – g) SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi (002)

Załącznik Nr 1.1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (trzy poniższe pliki)

Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych zestaw 2_200 – Ludwin

Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych zestaw 3_300 – Ludwin

Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych zestaw 4_400 – Ludwin

Zał. Nr 1.1 a  do SIWZ : http://e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard/241297

Zal. Nr 4a do SIWZ   http://e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard/241298

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!