Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13 sierpnia 2013

Wójt Gminy Ludwin informuje o zmianie terminu składania ofert w postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2013 do 30.06.2014”.

Numer ogłoszenia: 327470 – 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 316064 – 2013 data 06.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, fax. 0-81 7570028.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, sekretariat (pokój nr 13).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, sekretariat (pokój nr 5).

siwz.zmiana-2013.08.13

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!