Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
25 lutego 2014

Wójt Gminy Ludwin informuje o zmianie ogłoszenia pn. Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2014 roku oraz świadczenie usług ciągnikiem kołowym ze skrapiarką.

Numer ogłoszenia: 65284 – 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59854 – 2014 data 20.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, fax. 0-81 7570028.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Zadanie 3 – Świadczenie usługi ciągnikiem kołowym ze skrapiarką Świadczenie usługi ciągnikiem kołowym ze skrapiarką do bitum 500dm3 w trakcie prowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Ludwin metodą sprysku i posypywania kruszywem oraz przejazdy technologiczne pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg. Przewidywana ilość emulsji asfaltowej K1 65% do 40 t.
W ogłoszeniu powinno być: Zadanie 3 – Świadczenie usługi ciągnikiem kołowym ze skrapiarką Świadczenie usługi ciągnikiem kołowym ze skrapiarką do bitum 5000dm3 w trakcie prowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Ludwin metodą sprysku i posypywania kruszywem oraz przejazdy technologiczne pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg. Przewidywana ilość emulsji asfaltowej K1 65% do 40 t.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój nr 5 (sekretariat).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, pokój nr 5 (sekretariat).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załączn.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usługi ciągnikiem kołowym ze skrapiarką. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi ciągnikiem kołowym ze skrapiarką do bitum 500dm3 w trakcie prowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Ludwin metodą sprysku i posypywania kruszywem oraz przejazdy technologiczne pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg. Przewidywana ilość emulsji asfaltowej K1 65% do 40 t.
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usługi ciągnikiem kołowym ze skrapiarką. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi ciągnikiem kołowym ze skrapiarką do bitum 5000dm3 w trakcie prowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Ludwin metodą sprysku i posypywania kruszywem oraz przejazdy technologiczne pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg. Przewidywana ilość emulsji asfaltowej K1 65% do 40 t.

Siwz-zmieniony

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!