Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Za.271.12.2014
8 grudnia 2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 250454-2014 z dnia 2014-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Ludwin
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci do szkół na terenie Gminy Ludwin w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym od 01.09.2014 do 30.06.2015 wg…
Termin składania ofert: 2014-08-04

Numer ogłoszenia: 252932 – 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 250454 – 2014 data 25.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, fax. 0-81 7570028.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca przedstawi wykaz usług i udokumentowane referencje- minimum dwie – dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół w okresie nie dalszym niż 3 lata szkolne, o wartości wykonanej usługi co najmniej 400 tys. zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w jednym roku szkolnym (Załącznik do SIWZ nr 7).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przedstawi wykaz usług i udokumentowane referencje – minimum dwie – dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół w okresie nie dalszym niż 3 lata szkolne, o wartości wykonanej usługi co najmniej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w jednym roku szkolnym (Załącznik do SIWZ nr 7).

siwz.29.07.2014

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!