Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
6 lipca 2012

Za. 271.12.2012

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 141791-2012 z dnia 2012-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Ludwin
Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym od 01.09.2012 do 30.06.2013 na trasach: I trasa – do Szkoły Podstawowej w Zezulinie oraz do…
Termin składania ofert: 2012-07-10

——————————————————————————–

Numer ogłoszenia: 239358 – 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141791 – 2012 data 29.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, fax. 0-81 7570028.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym od 01.09.2012 do 30.06.2013 na trasach: I trasa – do Szkoły Podstawowej w Zezulinie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ludwinie z obwodu szkół Ludwin i Zezulin, kursy dowozu i odwozu rozpoczynają się od Szkoły Podstawowej w Ludwinie (tygodniowo około 1697 km. łączna ilość to 169700km), II trasa -do Szkoły Podstawowej w Dratowie i Piasecznie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ludwinie z obwodu wyżej wymienionych szkół. kursy dowozu i odwozu rozpoczynają się od Szkoły Podstawowej w Piasecznie i Dratowie oraz odwozy z Gimnazjum w Ludwinie (tygodniowo około 1595 km, łączna ilość to 159000 km). 2. Sposób świadczenia usługi: Dowóz uczniów odbywać się będzie autobusami wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanymi właściwie do charakteru przewozów. 3. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu wykonawca zabezpieczy autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 4. Świadczona usługa będzie wykonywana zgodnie z umową stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 5. Ilość kilometrów podana na obu trasach jest liczbą orientacyjną podaną na potrzeby oceny ofert..
W ogłoszeniu powinno być: Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym od 01.09.2012 do 30.06.2013 na trasach: I trasa – do Szkoły Podstawowej w Zezulinie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ludwinie z obwodu szkół Ludwin i Zezulin, kursy dowozu i odwozu rozpoczynają się od Szkoły Podstawowej w Ludwinie (tygodniowo około 1697 km. łączna ilość to 67880 km), II trasa -do Szkoły Podstawowej w Dratowie i Piasecznie oraz do Gimnazjum Publicznego w Ludwinie z obwodu wyżej wymienionych szkół. kursy dowozu i odwozu rozpoczynają się od Szkoły Podstawowej w Piasecznie i Dratowie oraz odwozy z Gimnazjum w Ludwinie (tygodniowo około 1585 km, łączna ilość to 63400 km). 2. Sposób świadczenia usługi: Dowóz uczniów odbywać się będzie autobusami wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanymi właściwie do charakteru przewozów. 3. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu wykonawca zabezpieczy autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 4. Świadczona usługa będzie wykonywana zgodnie z umową stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 5. Ilość kilometrów podana na obu trasach jest liczbą orientacyjną podaną na potrzeby oceny ofert..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat ) w Urzędzie Gminy Ludwin najpóźniej do dnia 10-07-2012r do godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat ) w Urzędzie Gminy Ludwin najpóźniej do dnia 13-07-2012r do godz. 10:00.

SIWZ.6.07.2012

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!