Ogłoszenie po konkursie OSP
10 lipca 2018

Wynik dotyczący oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rogóźnie w dniu 29.06.2018 r.
pn. Organizacja obozu profilaktycznego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży
w ramach działania wypoczynek dzieci i młodzieży. Została ona umieszczona na tablicy ogłoszeń, BIP-ie oraz na stronie internetowej w celu wniesienia uwag, nie wpłynęły żadne uwagi.
Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie: 5.000,00 zł.

 

    Wójt Gminy

Andrzej Chabros

     /-/

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!