Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego dzierżawy nieruchomości gruntowej
4 września 2014

Wójt Gminy Ludwin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Uciekajka nr 57 o pow. 0,17 ha.

Ustala się wywoławczą wartość czynszu dzierżawy na kwotę 100,00 zł rocznie.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy – sala nr 11. Wadium w gotówce w wysokości 10% wywoławczej wartości czynszu dzierżawy należy uiścić najpóźniej w terminie do dnia 03.10.2014 r. na rzecz Gminy Ludwin, na konto BS Cyców O/Ludwin nr 52 8191 1055 2001 0000 0042 0006. Wadium może być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

przet_57_Ucieka_14.d

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!