Ogłoszenie Wójta Gminy Ludwin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin
13 marca 2014

Wyłożenie nastąpi w dniach 20.03.2014 r. – 09.04.2014 r. w Urzędzie Gminy Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 7 kwietnia w Urzędzie Gminy Ludwin o godz. 13.00.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2014 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie.

ludw

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!