Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia 2018 roku
25 kwietnia 2018

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 późn. zm.) ogłaszam, że
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Ludwin przeprowadzonego w dniu 24 kwietnia 2018 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

W ramach działu: wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej
Wpłynęły po jedne ofercie, które zostały złożone przez:
1.1)a) Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Gimnazjum Publicznym w Ludwinie:
Tytuł zadania: „XVII Ludwiński Bieg „O Uśmiech Wiosny”
Wysokość przyznanej dotacji: 3.000,00 zł

1.1)b) Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Gimnazjum Publicznym w Ludwinie:
Tytuł zadania: „Ogólnopolski Turniej Miast i Gmin 3xR”
Wysokość przyznanej dotacji: 2.000,00 zł

1.1)c) Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Gimnazjum Publicznym w Ludwinie:
Tytuł zadania: „XVIII Polne Kryterium Kolarskie „O grono jarzębiny””
Wysokość przyznanej dotacji: 2.000,00 zł

1.1)d) Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Gimnazjum Publicznym w Ludwinie:
Tytuł zadania: „Międzynarodowy festiwal w badmintonie Mistrzostwa Europy
w Badmintonie „DGI”
Wysokość przyznanej dotacji: 6.000,00 zł

W ramach działu: ratownictwa i ochrony ludności
2.1) Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie:
Tytuł zadania: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne”
Wysokość przyznanej dotacji: 1.500,00 zł

Ogłoszenie wyników.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!