Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
9 stycznia 2018

Wójt Gminy Ludwin przekazuje wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 8 stycznia 2017 roku.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 późn. zm.) ogłaszam, że
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Ludwin przeprowadzonego w dniu 9 stycznia 2017 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:
W ramach działu: wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej
Wpłynęły po jedne ofercie, które zostały złożone przez:
1.1)a) Gminny Ludowy Klub Sportowy „LUDWINIAK” w Ludwinie:
Tytuł zadania: „Liga Halowa Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Ludwin”
Wysokość przyznanej dotacji: 3000,00 zł

1.1)b) Gminny Ludowy Klub Sportowy „LUDWINIAK” w Ludwinie:
Tytuł zadania: „Organizacja szkoleń młodzieży w wybranych dyscyplin sportowych, udział w rozgrywkach sportowych, organizacja zawodów sportowych, obozów sportowych ”
Wysokość przyznanej dotacji: 38.000,00 zł.

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!