OGŁOSZENIE
7 listopada 2017

Wynik dotyczący oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia przez Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego w dniu 7.11.2017 pn.Centrum Aktywacji Senioralnej w Gminie Ludwin w ramach działania kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego. Została ona umieszczona na tablicy ogłoszeń, BIP-ie oraz na stronie internetowej w celu wniesienia uwag, nie wpłynęły żadne uwagi.

Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie 8.400,00zł.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!