Ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”
13 maja 2014

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia od 2008 roku ogłasza kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Służy on wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. Kandydatów zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do dnia 31 maja 2014 r. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji.
Celem konkursu jest:
– promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
– podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
– zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.
Na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl znajduje się regulamin konkursu oraz można wypełnić zamieszczony tam formularz zgłoszeniowy ze wskazaniem policjanta, który wykazuje się dużym zaangażowaniem w sprawy pomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!