Opłata za wywóz śmieci
17 stycznia 2014

Urząd Gminy w Ludwinie przypomina o obowiązku dokonywania wpłaty za wywóz śmieci. Termin wyznaczony za I kwartał 2014 roku upływa 31 stycznia.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od ubiegłego roku mieszkańcy składali deklaracje dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracjach zgłaszano liczbę osób oraz oświadczenie czy odpady będą zbierane w sposób selektywny bądź nieselektywny. Na tej podstawie określona została wysokość miesięcznej stawki. Wszyscy mieszkańcy otrzymali również indywidualne konta, na które powinni przekazywać należności. Dowody wpłaty będą wysyłane mieszkańcom pocztą lub można je odebrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2.
W 2014 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w następujących terminach:
za I kwartał do 31 stycznia,
za II kwartał do 30 kwietnia,
za III kwartał do 31 lipca,
za IV kwartał do 31 października.
W przypadku opóźnienia z uiszczeniem należności zgodnie z ordynacją podatkową będą naliczane odsetki.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!