Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia etap I
27 października 2014

DOTUJĄCY: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”.

BENEFICJENT: Gmina Ludwin

CELE: Poprawa warunków życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców miejscowości Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, poprzez zapewnienie możliwości zgodnego z prawem zagospodarowania ścieków z gospodarstw indywidualnych.

OPIS OPERACJI: Zbudowano sieć kanalizacyjną rozdzielczą odprowadzającą ścieki w miejscowościach Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompowniami indywidualnymi oraz przyłączami, a także przepompownie specjalne. Dokonano również przewiertów pod Kanałem Wieprz-Krzna podczyszczanie odcieku.

KOSZTY I PŁATNOŚCI:

Koszty całkowite: 4 648 866,51 zł

Koszty własne: 1 996 491,51 zł

Kwota pomocy: 2 652 375,00 zł

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!