Outplacement dla oświaty
25 kwietnia 2014

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierowany jest do pracowników i personelu instytucji wskazanych w art. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Grupa docelowa obejmuje zarówno osoby zwolnione po 31.12.2012 r., jak też pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem (w tym pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony/umowę na zastępstwo, a także nauczycieli w stanie nieczynnym).
Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, a dla powiatu łęczyńskiego partnerem jest Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. Realizacja od 01.04.2014 r. do 30.09.2015 r. Rekrutację uczestników przeprowadzać będą partnerzy projektu i rozpocznie się ona po 15 kwietnia 2014 r.
Osoby zainteresowane udziałem mogą się kontaktować z P. Beatą Bojarczuk – asystentem regionalnym Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie (tel. 81 7451816 w. 271; mail:[email protected]) lub z P. Aliną Winiarską – specjalistą ds. programów Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, pok.112 (tel. 81 7521158).

FORMY_WSPARCIA.
FORMY_WSPARCIA.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!