Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pismo Wójta
19 maja 2020

W nawiązaniu do wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 z dnia 08.05.2020 r., Wójt Gminy Ludwin kategorycznie sprzeciwia się  niektórym rozwiązaniom zawartych w wytycznych, które w żaden sposób nie są ułatwieniem, a stanowią tylko przeszkodę w przyjeździe pracowników sezonowych do Polski i bezpośrednio przyczynią się do wzrostu kosztów związanych ze zbiorami owoców i warzy, co wpłynie na końcową cenę produktu. Co roku przy pracach ogrodniczych, szczególnie w warzywnictwie i sadownictwie oraz przy pracach polowych w naszej gminie pracuje nawet kilkaset obcokrajowców, głównie obywateli Ukrainy. Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest przy zbiorach owoców miękkich. Proponowany przez ministra termin 15 czerwca na uruchomienie ruchu granicznego z Ukrainą jest zbyt późny, bo będzie to w połowie zbiorów truskawek.

Ponadto zgodnie z określonymi przez ministerstwo procedurami, rolnik zatrudniający  obcokrajowców do prac sezonowych ma zapewnić  szereg warunków kwarantanny. Między innymi po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego 3pracownik ma mieć wykonane również badania w kierunku koronowirusa. Pierwsze po przyjeździe, drugie najwcześniej po 7 dniach kwarantanny. Organizacja i koszt  leży po stronie zatrudniającego pracowników rolnika. Szacunkowa cena testu na koronawirusa SARS-CoV-2 wynosi  kilkaset złotych.
W przypadku tylko jednej osoby to koszt ponad tysiąc złotych. Dla rolników zatrudniający pracowników sezonowych przez krótki okres czasu np. 2 tygodnie koszty wykonania testów będą przewyższały dochód rolników, którzy w okresie istniejącej suszy i niesprzyjających warunków atmosferycznych ponoszą dotkliwe straty materialne.  Ponadto dochodzą jeszcze koszty transportu, ubezpieczenia, zorganizowanie odpowiednich warunków zakwaterowania oraz zakupu środków ochrony osobistej przy zbiorach, a mianowicie maseczek, rękawiczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcyjnych, które są niezbędne w stanie epidemii przy zbiorach, a których cena zakupu w obecnym okresie przewyższa wcześniejsze ceny rynkowe.

W związku z powyższym wprowadzone ułatwienia będą zbyt kosztowne dla rolnika, który nie ma zagwarantowanej ceny skupu i nie wie czy cena produktu końcowego zrekompensuje mu większe koszty, które zostały poniesione w związku z wprowadzonymi ułatwieniami przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Pismo

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!