Placówki oświatowe za granicą!
5 czerwca 2019

Dyrektorzy i nauczyciele z województwa lubelskiego uczestniczyli w dniach 25.05- 1.06.2019r. w wyjeździe dydaktyczno – naukowym do Niemiec, Francji oraz Szwajcarii. Powiat łęczyński był reprezentowany przez:

p. M. Paryłę- dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nadrybiu, p.  E. Bochrę- dyrektor Przedszkola w Puchaczowie, dyrektora i wicedyrektora Przedszkola nr 1 w Łęcznej: tj. p. K. Gańską i p. A. Dubaj, p. M. Gramoszek- dyr. Szkoły Podstawowej w Zezulinie,
p. E. Wróbel- dyr. Szkoły Podstawowej w Piasecznie, p. K. Hałas- dyr. Szkoły Podstawowej w Dratowie oraz p. M. Makuch- n-l Szkoły Podstawowej w Zezulinie.

Pomysł wyjazdu zrodził się dzięki działalności Stowarzyszenia, działającego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nadrybiu, które zrzesza nauczycieli i dyrektorów z terenu naszego powiatu. Wyjazd został zorganizowany pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz dzięki p. wizytator E. Pełce – Pryszcz. Jego głównym celem było poznanie funkcjonowania placówek oświatowych w Niemczech, Francji i Szwajcarii. Dzięki uprzejmości dyrektorów i wizytatorów, miały możliwość odwiedzić oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach w przedszkolach i szkołach, a także poznać struktury organizacyjne przedszkoli. Pokazano im nowatorskie metody pracy,
a jedną z nich jest „Leśne przedszkole” w Szwajcarii.  Zwiedziły także wyższe uczelnie, które przygotowują młodych ludzi do zawodu nauczycielskiego. Władze uczelni przybliżyły  zakres funkcjonowania placówek za granicą oraz przebiegu kształcenia od okresu przedszkolnego, aż do momentu podjęcia pracy lub zakończenia studiów wyższych.

Na uwagę zasługuje także wyjazd do Strasburga,  zwiedzanie Rady Europy oraz udział  w prelekcji  prowadzonej przez przedstawiciela Polski w Radzie Europy, na temat funkcjonowania i zadań Rady Europy oraz Praw Człowieka.

W Niemczech zafascynowała naszą kadrę wielopoziomowa droga kształcenia, gdzie wychowawca powinien od najmłodszych lat towarzyszyć dzieciom w indywidualnym rozwoju, a przede wszystkim stawiać na mocne strony dziecka, uczyć wielokulturowości w społeczeństwie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wyjazd był obfity w wiele treści metodycznych, które na pewno będą starały się wdrażać w naszych placówkach, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do ich rozwoju.

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!