Podsumowanie działań i wybory w OSP
25 maja 2016

W dniu 21 maja 2016 roku w odbył się XI Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ludwinie. Podczas obrad na kolejną pięcioletnią kadencję wyłoniono nowy zarząd. Na stanowisku prezesa pozostał Andrzej Chabros – wójt gminy Ludwin, natomiast wiceprezesem delegaci wybrali ks. Waldemara Tarachę.

W trakcie obrad zjazdu, w który uczestniczyli m.in. zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej bryg. Marian Lato, wicestarosta powiatu łęczyńskiego Dariusz Kowalski i przewodniczący Rady Gminy w Ludwinie Wojciech Szymański, dokonano oceny ostatniego okresu funkcjonowania Ochotniczych Straż Pożarnych i Związku Oddziału Gminnego na terenie naszej gminy. Sprawozdanie za miniony okres działalności przedstawił Andrzej Chabros. – Nasze osiągnięcia uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat są znaczne – mówił. – Wszystkie jednostki OSP podejmowały i realizowały wiele zadań w zakresie ochrony życia i mienia przed pożarami. Strażacy uczestniczyli w realizacji wielu akcji społecznych, w rozwoju życia kulturalnego w swoich miejscowościach oraz na terenie całej gminy. Historycznym faktem w naszej działalności jest to, że po raz pierwszy jednostki samodzielnie sięgnęły po środki unii europejskiej, realizując zadania dla lokalnych społeczności, zapisując się w historii gminy jako wykonawcy budowy pomnika w Ludwinie, placów zabaw przy szkołach podstawowych, siłowni czy remontów i wyposażenia świetlic wiejskich. Obecna sytuacja Związku i jednostek OSP jest dobra i myślę, że ciągle ulega poprawie – podkreślił prezes.
Rzeczywiście, jest czym się chwalić. Obecnie na terenie gminy Ludwin funkcjonuje osiem jednostek OSP, zrzeszających ponad dwustu członków. Na początku ubiegłego roku przybyła nowa formacja – OSP Rogóźno, którą założył ks. kapelan Waldemar Taracha. I trzeba przyznać, że było to przebojowe wejście w struktury OSP. Każda z jednostek posiada na wyposażeniu samochód, a Ludwin należy również do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. – Gaszenie pożarów wymaga znacznej wiedzy specjalistycznej i wyobraźni – wyjaśniał wójt Andrzej Chabros. – Minęły czasy, gdy płonęło drewno i słoma. Obecnie na strażaka podczas gaszenia ognia czyha wiele ukrytych niebezpieczeństw, np. instalacje elektryczne pod napięciem, gaz czy środki chemiczne. Dlatego tak ważnym elementem oprócz wyposażenia jest szkolenie podstawowe i specjalistyczne dla ochotników. I nasi strażacy uczestniczyli we wszystkich szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Bo naszym druhom i druhnom staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do pełnienia wymagającej i niebezpiecznej służby. Dlatego inwestujemy w specjalistyczny sprzęt, motopompy i armaturę wodną, pojazdy gaśnicze, remontujemy remizy. Część środków finansowych przeznaczyliśmy na wyposażenie i ochronę osobistą. Zakupione zostały ubrania koszarowe, hełmy strażackie, buty, kominiarki i rękawice. Wszystko po to, aby nasi strażacy mogli jak najlepiej i jak najszybciej nieść pomoc mieszkańcom i turystom wypoczywającym na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Na szczęście obserwując statystyki, liczba zdarzeń na terenie gminy Ludwin w ostatnim czasie przestała wzrastać – stwierdził A. Chabros.
Ustępujący zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za kończącą się kadencję. W skład nowego weszli: prezes Andrzej Chabros, wiceprezes ks. Waldemar Taracha, sekretarz Zofia Lipska, skarbnik Wojciech Małyska oraz Henryk Czępiński, Józef Dudkiewicz, Henryk Szpitun, Wojciech Ozga, Roman Brut, Andrzej Lipski, Wojciech Szymański, Wojciech Cybul, Józef Maleszyk i Jarosław Janek, który pozostał również na stanowisku komendanta gminnego.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!