PODZIĘKOWANIE
14 listopada 2014

W imieniu wójta Andrzeja Chabrosa oraz własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia oraz organizacji I Święta Niepodległości w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie dnia 9 listopada 2014 r.

Podziękowanie składamy Wszystkim przybyłym gościom,
ks. Waldemarowi Taracha – za poświecenie boiska,
ks. Markowi Jaskólskiemu – za modlitwę w intencji ojczyzny,
ks. Edmundowi Borycy – za udział w wmurowaniu aktu erekcyjnego pomnika oraz akceptację naszych działań.
Szczególne podziękowania należą się Pani Dyrektor Joannie Gąsior za ogromne zaangażowanie i pomoc w realizacji widowiska, nauczycielom oraz całej społeczności szkolnej wraz z prowadzącymi: Katarzyną Krocz, Zofią Krawczak i Filipem Fabijańskim ze Szkoły Podstawowej w Zezulinie, Pani Dyrektor Kindze Suprowicz oraz młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Ludwinie za najliczniejszy udział w realizacji części historycznej: napisu Polska i Flaga Polski, Pani Dyrektor Elżbiecie Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie, Pani Dyrektor Katarzynie Hałas ze Szkoły Podstawowej w Dratowie, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Jolancie Szymańskiej za bardzo dobrą współpracę.
Wszystkim młodym artystom, Michałowi Smykowi ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie oraz jego mamie, chórowi ze Szkoły Podstawowej w Dratowie pod kierunkiem Pani Agnieszki Macuby, chórowi i uczniom ze Szkoły Podstawowej w Ludwinie pod kierunkiem Pani Joanny Jezior i Pani Marii Wojciechowskiej, Zespołowi Tańca Ludowego „Zezulanie” za wykonanie Krakowiaka oraz mieszkańcom Gminy, którzy wykonali Poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” w składzie osobowym: Agnieszka Huszaluk, Zbigniew Szumiło, Piotr Janociński, Grzegorz Janociński, Jarosław Janek, Artur Ogórek, Andrzej Chabros,
Anita Czarnecka, Mariusz Marzec, Rafał Tomczyk, Katarzyna Pasiuk, Monika Gryglicka, Paulina Jóźwiak, Marek Kosiarski, Dominik Kosiarski, Izabela Kosiarska, Łucja Białkowska, Anna Tkaczyk, Izabela Musiej, Joanna Krocz.
Na szczególne podziękowanie zasługują: Pan Janusz Lipko za choreografię i reżyserię widowiska, Pan Ludwik Piłat za realizację muzyczną, bez których realizacja widowiska była by nie możliwa oraz Poczty Sztandarowe, Kapituła, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach za wypożyczenie strojów, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Ludwiniak”.

Osobiście dziękuję również:
Panu/Pani Mariuszowi Kawalerskiemu, Markowi Wąsikowi, Katarzynie Tkaczyk, Piotrowi Sadurze, Danucie Andrzejewskiej, Dariuszowi Palmiemu, Wiktorowi Bodzakowi, Grzegorzowi Smykowi, Elżbiecie Wrońskiej za wszelką udzieloną pomoc.

Dziękujemy wszystkim Sponsorom:
Wójtowi Gminy Ludwin,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Panu Wojciechowi Szymańskiemu Prezesowi Zarządu Spółdzielni „SCH” w Ludwinie za pieczywo dla dzieci,
Panu Adamowi Wojcieszczukowi – produkcja pieczywa – za napoje dla dzieci,
Panu Piotrowi Janocińskiemu za wykonanie tuby na akt erekcyjny.

Podziękowanie składam wszystkim koleżankom i kolegom z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie za nieocenioną pomoc w realizacji przedsięwzięcia, a także wszystkim mieszkańcom za poświęcony czas i udział w naszym Święcie Niepodległości.

Anna Czarnecka
Dyrektor GCKiS

Fot. Agnieszka Pasieczny

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!