Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych – nabór uczestników projektu
26 września 2022

Powiat Łęczyński zaprasza mieszkańców terenów wiejskich do bezpłatnego udziału w operacji „Powiatowe Forum Inicjatyw Lokalnych”. Uczestnicy projektu wezmą udział w wyjeździe studyjnym (obowiązkowo), konferencji (obowiązkowo) i konkursie kulinarnym (fakultatywnie).

CEL PROJEKTU

Celem głównym Operacji jest integracja, wymiana i rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących działalności mieszkańców obszarów wiejskich, a przede wszystkim Kół Gospodyń Wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału członków tych organizacji dla rozwoju lokalnej społeczności.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupę docelową Operacji stanowi 50 mieszkańców z terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Co najmniej połowę uczestników Operacji będą stanowiły osoby młode do 35 roku życia.

Przez tereny wiejskie rozumie się gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie wchodzące w skład powiatu łęczyńskiego z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców tj. gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn oraz gminę miejsko-wiejską Łęczna, z wyłączeniem miasta Łęczna.

 

FORMY WSPARCIA

  1. Wyjazd studyjny

W ramach Operacji zaplanowano obowiązkowo dla każdego Uczestnika udział w wyjeździe studyjnym do KGW w Krzczonowie.

Termin wyjazdu: 01.10.2022 r. (sobota)

Cel wyjazdu: poznanie dobrych praktyk w zakresie działalności Kół Gospodyń Wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału członów tych organizacji dla rozwoju lokalnej społeczności.

  1. Konferencja

W ramach Operacji zaplanowano obowiązkowo dla każdego Uczestnika udział w konferencji „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”, która zostanie zorganizowana w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Termin konferencji: 17.10.2022 r. (poniedziałek)

Cel konferencji: poznanie możliwości wspierania lokalnych inicjatyw oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału członków organizacji KGW dla rozwoju lokalnej społeczności.

  1. Konkurs kulinarny „Zdrowie zamknięte w słoiczku”

W konkursie będą mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy Operacji, biorący udział w wyjeździe studyjnym i konferencji.

Przedmiotem konkursu jest produkt spożywczy, wykonany wg własnej receptury, charakterystyczny dla regionu działania Uczestnika.

Celem konkursu jest poznanie i promowanie lokalnych tradycji kulinarnych z obszaru powiatu łęczyńskiego, propagujących żywność zdrowego pochodzenia.

Konkurs służy promocji dziedzictwa kulturowego powiatu łęczyńskiego w aspekcie kulinarnym.

REKRUTACJA

Rekrutacja Uczestników Operacji trwa w dniach 21-27.09.2022 r. lub do czasu wyczerpania liczby wolnych miejsc.  Dokumenty (Formularz rekrutacyjny) można składać wyłącznie w formie papierowej w Biurze operacji (Starostwo Powiatowe w Łęcznej – Lokalne Centrum Informacji Turystycznej, al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna) lub siedzibie Dodatkowego Partnera KSOW (Koło Gospodyń Wiejskich „Janowica I”, z siedzibą Janowica 11A, 21-070 Cyców).

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze operacji:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej – Lokalne Centrum Informacji Turystycznej

al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 531 52 02, e-mail: [email protected]

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!