Powiatowy konkurs „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc”
25 marca 2022

Powiatowy konkurs „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc”

Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaprasza do udziału w powiatowym konkursie na najpiękniejszy stroik wielkanocny pn. „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc”.

Przedmiotem Konkursu jest stroik wielkanocny o dowolnej wielkości i kształcie, wykonany z zastosowaniem dowolnych technik. Preferowanie jest użycie materiałów naturalnych oraz elementów wykonanych samodzielnie. Stroik musi być wykonany indywidualnie, samodzielnie i własnoręcznie. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu łęczyńskiego oraz uczniów i wychowanków jednostek oświatowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łęczyńskiego.

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

1) uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej,

2) uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej,

3) uczniowie szkół średnich (szkoły zawodowe, technika, licea) i dorośli (osoby powyżej 18 roku życia, nie będące uczniami szkół średnich).

Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden stroik. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub podmiotów z nim powiązanych (tj. Starostwa Powiatowego w Łęcznej i innych jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego), ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się małżonków, dzieci własne i przysposobione.

Formularz zgłoszeniowy wraz z przygotowanym stroikiem należy dostarczyć do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej (al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna) do 13 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Stroik musi być opatrzony metryczką z nazwą konkursu oraz imieniem i nazwiskiem jego wykonawcy. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest również dołączenie Zgody rodzica/opiekuna prawnego.

 

Załączniki:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodzica

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!