Powiatowy Tydzień Zdrowia
25 marca 2011

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego do udziału w Powiatowym Tygodniu Zdrowia – akcji profilaktyczno- zdrowotnej organizowanej się w dniach w dniach 4-8 kwietnia 2011 r. w związku ze Światowym Dniem Zdrowia.

Celem akcji będzie motywowanie mieszkańców powiatu łęczyńskiego do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy.

Formuła Powiatowego Tygodnia Zdrowia oparta będzie o jednodniowe akcje na terenie poszczególnych gmin powiatu łęczyńskiego wg następującego harmonogramu:
 5 kwietnia (wtorek) 900-1400 Ludwin – plac przy Urzędzie Gminy – pomiar glukozy i ciśnienia,

Korzystającym z badania poziomu glukozy we krwi przypominamy o co najmniej dwugodzinnym powstrzymaniu się od jedzenia przed badaniem.

W ramach akcji mieszkańcy powiatu oprócz bezpłatnych badań będą mogli skorzystać z konsultacji żywieniowych wraz z pomiarem składu ciała (tk. tłuszczowej, mięśni, wody), które przeprowadzi Pani Edyta Dębowska z poradni dietetycznej „VITALIA”.

Powiatowy Tydzień Zdrowia będzie także okazją do dołączenia do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego, w ramach akcji koordynowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

W programie akcji znajdują się również pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, które zaprezentuje młodzież z Zespołu Szkół w Ludwinie.

Organizator akcji:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych
Apteka WAMEX – LEWAP Sp. z o.o.,
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Poradnia dietetyczna „VITALIA”
Zespół Szkół w Ludwinie

Partnerzy akcji:
Urząd Gminy Milejów
Urząd Gminy Ludwin
Urząd Gminy Spiczyn
Urząd Gminy Cyców
Urząd Gminy Puchaczów
HERBAR Milejów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Podejmijmy wyzwanie i dbajmy o własne zdrowie !!!