POWRÓT KSIĘCIA Z LUDWINA
3 października 2018

Andrzej Łuczeńczyk urodził się 10 stycznia 1946 (właśc. 10 grudnia 1945) w Ludwinie. Był synem Bronisława Młynarczyka i Walentyny z d. Łuczeńczyk. W latach  1952-1958 ukończył sześć klas Szkoły Podstawowej w Ludwinie, zaś klasę siódmą w  r. szk. 1959/60 w Bytowie, w woj. koszalińskim. Od 1960 do 1962 r. uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Lublinie. Maturę uzyskał w styczniu w 1978 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Lublinie. W 1979 r. zawarł  związek małżeński z Katarzyną Szczepańską, wkrótce został  ojcem Pauliny, Weroniki i Alberta. W czasie zamieszkiwania w latach 1979-1984 w Wieluniu, woj. sieradzkim, pracował w miejscowej cementowni. W 1984 r.  powrócił do rodzinnego Ludwina wraz ze starszą córką Pauliną. Pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym, zaś  od 1986 r. był palaczem w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Debiutował w 1969 r. wierszami w Radarze (nr 6) i opowiadaniem pt. ,,Więzienie” w Kamenie (nr 24). Należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1985 r. został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1986 roku ukazały się jego dwie książki – „Gwiezdny książę” i „Źródło”.
Został uhonorowany Nagrodą im. Bolesława Prusa (1986), Wieczystej Fundacji im. Zofii i Jana Karola Wende (1986), Funduszu Literatury (1987), Nagrodą Społeczno-Kulturalną Wojewody Lubelskiego (1987), Nagrodą im. Edwarda Stachury (1990), Nagrodą Specjalną im. Stanisława Piętaka (1990). W latach 1985 – 1988 kilkakrotnie otrzymywał stypendium twórcze z Funduszu Literatury przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Pisarz zmarł 12 sierpnia 1991 roku., w wieku 45 lat.  Pochowany na cmentarzu prawosławnym w Dratowie. Na pogrzebie przemawiał Henryk Bereza –  W poczuciu wtajemniczenia i z obowiązku wobec prawdy mówię nad grobem Andrzeja Łuczeńczyka, że wrócił w zaświaty, skąd przybył przed czterdziestu pięciu laty, ktoś, z kogo ziemia lubelska może być tak dumna, jak jest dumna z Bolesława Leśmiana i Józefa Czechowicza.(…).“
  Spośród wszystkich tekstów po śmierci pisarza wznowiono jedynie „Gwiezdnego księcia”. W połowie 2018 roku dostajemy nowe wydanie jego wszystkich utworów, łącznie z dwoma niepublikowanymi tekstami.  Dzięki staraniom córki Pauliny oraz Państwowego Instytutu Wydawniczego, ukazują się „Dzieła zebrane” Łuczeńczyka, które tworzy jeden, pięćsetstronicowy tom. 26 września 2018r, z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie oraz PIW-u, odbyło się spotkanie promujące „Dzieła zebrane”. W spotkaniu wzięli udział: Paulina Łuczeńczyk – córka pisarza, Marcin Sendecki – krytyk literacki, Adam Kulik – autor filmu o Andrzeju Łuczeńczyku, Przemysław Kaliszuk – literaturoznawca, autor wstępu do „Dzieł zebranych” oraz Paweł Orzeł – redaktor tomu. Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście krewnych pisarza, przyjaciół, nauczycieli oraz osób zainteresowanych jego twórczością.
Andrzej Łuczeńczyk, uważany  jest za jedną z zapomnianych literackich legend, lecz nie w Ludwinie, gdzie pamięć o nim jest wciąż żywa. W 2001 roku jego imię nadano  Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie, która planuje utworzyć specjalną salę poświęconą patronowi. Cieszymy się, że w jakimś stopniu udaje się przywrócić postać Łuczeńczyka do obiegu literackiego, przypomnieć o nim czytelnikom i czytelniczkom, gdyż jest to postać wyjątkowa w historii polskiej literatury współczesnej. ,,Dzieła zebrane”, są dostępne w zbiorach naszych bibliotek. Serdecznie zapraszamy do lektury!

tekst: Żaneta Tryk

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!