Program „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych Gminy Ludwin.
17 sierpnia 2022

Program „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych Gminy Ludwin.

Gmina Ludwin pozyskała dotację celową z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 „Aktywna tablica”. W ramach Programu  zakupione zostaną dla szkół pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych m.in.:

pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią;
pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem;
pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami;
pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniówz niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim;
pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniówmających problemy w edukacji szkolnej z innych przyczyn z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej;
specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii we wniosku, wykorzystanego w TIK;
komputery stacjonarne lub laptopy, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, wskazanych we wniosku.

Łączna kwota zadania wynosi: 131  250,00 zł, w tym: dotacja 105 000,00 zł, wkład własny gminy – 26 250,00 zł.  

Wsparciem uzyskały następujące szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego.

Szkoły zobowiązane są do podjęcia  działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK, w procesie nauczania. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą na wsparcie nauczycieli w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, zmienią sposóbprowadzenia lekcji w oparciu o najnowsze technologie.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!