Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” zmiany obowiązujące od dnia 3 stycznia 2023 r.
3 stycznia 2023

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” zmiany obowiązujące od dnia 3 stycznia 2023 r.:

Zwiększenie progów dochodowych:

– poziom podstawowy – 135 000 zł rocznie;

– poziom podwyższony – 1 894 zł miesięcznie – gospodarstwo wieloosobowe lub 2 651 zł miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe;

– poziom najwyższy – 1 090 zł miesięcznie – gospodarstwo wieloosobowe lub 1 526 zł miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe;

Zwiększenie kwot dotacji:

– poziom podstawowy – maksymalnie 67 200 zł;

– poziom podwyższony – maksymalnie 100 200 zł;

– poziom najwyższy – maksymalnie 136 200 zł;

Zwiększenie intensywności dofinansowania, ale liczonej od kosztów netto:

– poziom podstawowy – 40% – 55% kosztów netto;

– poziom podwyższony – 70% – 80% kosztów netto;

– poziom najwyższy – 100% kosztów netto.

Wprowadzenie pojęcia kompleksowej termomodernizacji (wyższe kwoty dotacji dla przedsięwzięć wykonywanych na podstawie audytu energetycznego). Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to prace skutkujące:

a) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

b) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Zniesienie limitu dotacji do m2 ocieplenia oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Kwotę dofinansowania do termomodernizacji można obliczyć odejmując od całkowitego limitu dotacji kwoty dotyczące innych przedsięwzięć zaznaczonych na danym wniosku.

Na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie. Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją może być udzielona i wypłacona na dany budynek/lokal mieszkalny wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Dowolna kolejność rozliczania przedsięwzięć. Nie ma obowiązku rozliczania źródła ciepła w pierwszym wniosku o płatność. Można najpierw rozliczyć inne przedsięwzięcia.

Więcej informacji na stronach programu:

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!