Projekt pn. „Gra o Polesie”
3 stycznia 2021

Projekt pn. „Gra o Polesie” Game of Polesie jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Grantowej nr PLBU.01.02.00-06-0914/19-00 z dnia 09.12.2019r.
Liderem projektu „Gra o Polesie” jest Gmina Ludwin, a partnerem Miasto Ustylug – Ukraina
Cel tematyczny: Dziedzictwo
Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego
Okres realizacji projektu: 18 miesięcy (do 31 sierpnia 2021r.)
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego gminy Ludwin (Polska) i Miasta Ustylug (Ukraina)
Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu: 66 805,15 EUR ( w tym Gmina Ludwin: 49 170,20 EUR )
Dofinansowanie: 58 494,58 EUR ( w tym Gmina Ludwin: 43 053,42 EUR )
Wkład własny: 8 310,57 EUR ( w tym Gmina Ludwin: 6 116,78 EUR )
Planowane działania w projekcie:
Głównym produktem projektu będzie Gra Polesie, łącząca grę planszową z grą LARP rozgrywaną na Polesiu, na terenie Gminy Ludwin i Miasta Ustylug.
W ramach projektu przewidziano następujące działania:
Gra z logo Polesie
– dwujęzyczna gra planszowa i gra LARP z interakcjami
– gra planszowa w wersji online
– wydarzenie transgraniczne – turniej online
Scenariusze gier
– szkolenia on-line z zakresu marketingu dziedzictwa naturalnego
– badania obszarów dziedzictwa TBRWP rozważanych w grach
Kampania promocyjna – materiały promocyjne

Polesie jest polskim i ukraińskim wspólnym dziedzictwem przyrody i dlatego współpracą transgraniczną w projekcie jest promowanie zarówno polskich, jak i ukraińskich walorów przyrodniczych.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian związanych z pandemią COVID-19 w realizacji projektu pn. „Game of Polesie ” 22 października został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!