Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego
15 maja 2018

W związku z rozpoczętym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
projektem pn „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” przekazuje do publicznej ulotkę informacyjną.

Informacje zamieszczone w niniejszej ulotce mają za zadanie przybliżyć tematykę
oraz znaczenie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, której celem
jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli terenów na
których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub jest one prawdopodobne.
Jednocześnie informuję, iż obecna wstępna ocena ryzyka powodziowego została
sporządzona do końca grudnia 2013 r. i po wprowadzeniu nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm) wymaga aktualizacji.

Cała treść informacji zamieszczona w załączniku.

Przegląd wstępnej oceny ryzyka powodziowego.(3788206_3764510).p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!