Przydomowe oczyszczalnie ścieków
15 maja 2014

Informacja dla osób zainteresowanych przydomową oczyszczalnią ścieków i odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Informujemy, iż w chwili obecnej istnieje możliwość skorzystania
z preferencyjnego kredytu na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
i odnawialnych źródeł energii (OZE) dla osób fizycznych chcących realizować takie
zadanie w roku 2014, polegające na:
– budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 m3/dobę,
– budowie mikroinstalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii typu
prosumenckiego.
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Lublinie zawarł umowę
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, na mocy której osoby realizujące
zadanie otrzymują oprócz preferencyjnego kredytu zwrot 30% poniesionych kosztów zadania. Kwota środków przeznaczonych przez Fundusz na te dotacje w roku 2014 wynosi 300 tys. zł z możliwością jej zwiększenia.
Wszystkie formalności należy załatwiać w Oddziałach Banku Ochrony Środowiska
S.A. na terenie województwa lubelskiego.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!