Pytania i wyjaśnienia 1 – „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia
18 sierpnia 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia

 

 

Znak sprawy: Za.271.04.2020

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia,  od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2020 r. pod numerem: 570831-N-2020.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia,  od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytania:

  1. Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. j.czuchaj@gminaludwin (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?

 

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. W przypadku korzystania z takiej formy przekazania wadium Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail: [email protected], również znajdujący się w SIWZ.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

 

Ludwin, dn. 18.08.2020 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!