Pytania i wyjaśnienia – „Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – dostawa i montaż mebli wolnostojących, urządzeń oraz elementów dekoracyjnych
7 września 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – dostawa i montaż mebli wolnostojących, urządzeń oraz elementów dekoracyjnych

 

 

Znak sprawy: BP.01.2020

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – dostawa i montaż mebli wolnostojących, urządzeń oraz elementów dekoracyjnych. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2020 r. pod numerem: 580160-N-2020.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – dostawa i montaż mebli wolnostojących, urządzeń oraz elementów dekoracyjnych działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytania:

 

Pytanie nr 1.

W związku z prowadzonym postępowaniem, zwracamy się do Zamawiającego o

określenie górnej realnej granicy oferowanej gwarancji. W związku z licznym

przypadkami podchodzącymi pod „czyn nieuczciwej konkurencji”, proponowania nie realnej gwarancji która wynosi 15, 20 czy nawet 100 lat, wiele

postępowań kończy się sprawami w KIO, która w większości uznaje, iż

proponowania tak długiej gwarancji, jest nierealne. Zamawiający jest

obarczony kosztami prowadzonego postępowania, oraz dodatkowo powoduje to przeciąganie się postępowania przetargowego o parę miesięcy. KIO 369/16, KIO 692/15.

Pytanie nr 2.

W celu ujednolicenia zamówienia prosimy Zamawiającego o dopuszczeni mebli

wykonanych z następujących materiałów:

W miejscu zaznaczonym jako płyta MDF 2 cm i 4 cm (w opisie z załącznika nr 2

opisane jako MDF lub płyta wiórowa) prosimy o dopuszczenie płyty wiórowej o

grubości 18 mm i 36 mm w kolorze białym.

W miejscu zaznaczonym jako płyta MDF fornir kolor Jesion 2 cm i 4 cm

dopuszczenie płyty wiórowej o grubości 18 mm i 36 mm w kolorze np. Jesion

Navarra firmy EGGER H1250 w strukturze ST36. Fornir jest materiałem bardzo

drogim oraz wymagającym lakierowania, materiały lakierowane nie są

praktyczne w miejscach publicznych, gdyż wymagają specjalnych środków do

pielęgnacji oraz czyszczenia, są jednocześnie materiałem delikatnym który

dość szybko ulega uszkodzeniu, przy uderzeniu lub zarysowaniu.

Pragniemy zauważyć, iż fornir jest materiałem nie tylko bardzo drogim, ale

również materiałem którego nie należy traktować silnymi środkami

dezynfekującymi, używanie środków na bazie alkoholi może uszkadzać lakier

oraz odbarwiać fornir. Stosowanie go w pomieszczeniach publicznych powoduje jego szybkie niszczenie, co w konsekwencji wpływa na walory estetyczne pomieszczeń. Uszkodzenia te nie są obejmowanie gwarancją.

Pytanie nr 3

Zamawiający na wstępnie podał jakie są wymogi tapicerki a następnie wybrał

sobie krzesła i opisał je dość konkretnie nie dając żadnych widełek co do

wymiarów, mebli ściąganych np. z Chin gotowych produktów który nie mają

możliwości zmiany tapicerki, prosimy Zamawiającego o zmianę opisów

przedmiotu zamówienia lub o dopuszczenie mebli które formą przypominają te z rysunków. Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż wybranie tak licznej grupy

producentów np. krzeseł i sof (większość pozycji jest innego producenta)

spowoduje iż dostarczone meble nie będą mieć spójnej tapicerki, i będę

ograniczone do materiałów poszczególnych producentów.

 

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularzu Ofertowym Wykonawcy” – znalazł się zapis: Okres udzielonej gwarancji na meble wolnostojące, urządzenia oraz elementy dekoracyjne wyrażony w liczbie miesięcy – minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy.

Ad. 2.

Zamawiający nie dopuszcza mebli wykonanych z materiałów określonych w pytaniu.

Ad. 3.

Zamawiający nie zmieni opisów przedmiotu zamówienia oraz nie dopuszcza mebli, które formą przypominają te z rysunków.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzej Łuczeńczyka w Ludwinie

Elżbieta Kuczyńska

 

Ludwin, dn. 07.09.2020 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!