Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”
2 marca 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”

 

Znak sprawy: Za.271.02.2020

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2020 r. pod numerem: 514445-N-2020.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytania:

  1. Czy Zamawiający mając na względzie serwis urządzeń, zapewnienie i ułatwienie egzekwowania zapisów gwarancyjnych, oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych będzie wymagał, aby pompownie kontenerowe wody zostały dostarczone jako kompletnie wyposażone obiekty przez dostawcę będącego jednocześnie producentem urządzeń pompowych?

 

  1. Czy Zamawiający wymaga, aby kontenerowe pompownie wody były wyposażone w urządzenia, które docelowo pozwolą na wpięcie ich do budowanego systemu monitoringu,  mającego objąć system ujęć i pompowni wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy?

 

Odpowiedzi:

Ad. 1.

W projekcie pompownie wody zostały ujęte jako kompletnie wyposażone obiekty .Obiekty wyposażone przez dostawcę.

Pompownia wody ma stanowić jeden element , którego parametry są podane w projekcie.

Ad. 2.

Na terenie Gminy nie ma monitoringu obiektów zaopatrujących system ujęć i całego zaopatrzenia w wodę.

W przyszłości Gmina Ludwin przewiduje wykonanie takiego monitoringu.

Projekt nie przewiduje takiego rozwiązania.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

 

Ludwin, dn. 02.03.2020 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!