Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”
3 marca 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”

 

Znak sprawy: Za.271.02.2020

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2020 r. pod numerem: 514445-N-2020.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytania:

  1. Czy Zamawiający uzna jako zgodne z warunkami udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca przedstawi minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę sieci wodociągowej oraz minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę/przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych za kwotę minimum 600.000,00 zł netto.
  2. W projekcie budowlanym dołączonym do przetargu zaprojektowany został budynek kontenerowy  z zestawem hydroforowym posadowionym na fundamencie betonowym wykonanym na gruncie i posadzką z płytek typu gres. W odpowiedziach z dnia 02-03-2020 Zamawiający wskazuje że:

„W projekcie pompownie wody zostały ujęte jako kompletnie wyposażone obiekty .Obiekty wyposażone przez dostawcę.

Pompownia wody ma stanowić jeden element , którego parametry są podane w projekcie”, w związku z powyższymi zapisami prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli żądając, że pompownia ma stanowić jeden element.

 

 

 

Odpowiedzi:

  1. Stacja uzdatniania wody stanowi tylko jeden z elementów całego systemu zaopatrzenia w wodę wodociągów gminnych.

Nasze przedmiotowe pompownie , to obiekty zasilane z kilku ujęć (stacji uzdatniania wody) każde.

Trudno jest porównać zakres prac przy wykonywaniu modernizacji stacji uzdatniania wody z zakresem wykonywania pompowni ,choć jedno i drugie służy do zaopatrywania w wodę.

W związku z powyższym zamawiający uznaje to jako niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu przetargowym.

 

  1. Zamawiający używając określenia „pompownia ma stanowić jeden element” ma na myśli to ,że jest to tzw. „komplet” ,czyli elementy technologiczne stanowiące wyposażenie kontenera -takie jak zestaw pompowy oraz kontener .Zazwyczaj producent zestawów pompowych nie produkuje kontenerów.

To wykonawca zleca dostawę kontenera.

Gabaryty kontenera oraz jego dane techniczne są ujęte w opracowaniu projektowym .

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

 

Ludwin, dn. 03.03.2020 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!