Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”
3 marca 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”

 

Znak sprawy: Za.271.02.2020

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2020 r. pod numerem: 514445-N-2020.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytania:

  1. Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza stosowanie innych zestawów niż podane w projekcie niemieckiej firmy Wilo.

Zestawy firmy niemieckiej sa systemami „zamkniętymi” i w czasie wieloletniej eksploatacji, Gmina nie ma możliwości serwisowania w jakiejkolwiek innej firmie

niż Wilo, to czyni ich uprzywilejowanymi. Kłuci się to z tytułem projektu: protegując firmę …z Niemiec

 

 

Projekt nie zawiera wytycznych dla innych potencjalnych dostawcow, nie ma żadnych wymagań : np sterownik PLC, dostępny na rynku, możliwość serwisowania w innyc h firmach

niż producenta, przetwornice dostępne na rynku, ilość przetwornic, czy możliwość pracy awaryjnej po uszkodzeniu falownika itd.

 SIWZ przedstawia niezgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych całkowity opis zestawu pompowego, firmy niemieckiej WILO. Wręcz wskazuje na niego jako wymagany!

SIWZ łamie tym wskazaniem Ustawę, chyba, że Zamawiający uzupełni o zapis, że dopuszcza się innych producentów dla wymaganych parametrów pracy(mogą być wymagania techniczne)

  1. Czy podane parametry zestawów pompowych mają spełniać tylko QMAX nie uwzględniając wieloletniej pracy na cele socjalne? Prosze podać dla każdej pompowni:

– Zezulin drugi Q=57,28,3/h Hpod=50m

 jakie są Qsoc=[m3/h] Hpod=m.sł.w

jakie są wymagania pożarowe np 1xHP80 Q=10l/s

 

Rogóźno

 Q=72,54,3/h Hpod=50m

 jakie są Qsoc=[m3/h] Hpod=m.sł.w

jakie są wymagania pożarowe np 1xHP80 Q=10l/s

 

Dziś projektuje się z dbałością o ekologię!!! Pompy się dobiera na najczęstrze przepływy, a nie na końcowe QiH. Trzeba patrzeć jak najmniej zużyje energii pompownia pracujące 24/24h

przez 365 dni w roku, a nie na hipotetyczny pożar.

 

  1. Z projekty nie wynika jaka jest rzędna poziomu wody(hmin-hmax) w zbiorniku ( szczególnie Rogóźno)

 Dlaczego jest tylko jedna pompa( co po jej awarii) i to nazwana zalewajacą.

Skoro nie znamy rzędnej lustra wody w stosunku do rzędnej krućca ssącego pompowni, to  pompa będzie musiała cały czas pracować!!!! I co wtedy?.

Czy z projektu wynika, ze każdy zbiornik musi mieć pompę ciągle pracująca? W opisie jest tylko jedna! Jej awaria, to koniec pracy pompowni. Nawet jak będą dwie, to awaria jednej, to

brak pracy jednego zbiornika. Zbiorniki będa pracować naprzemiennie?

Dlaczego nie wykonano podniesienie zbiornika i zarazem zagłębienia pompowni? Długość kolektora od zbiornika do pompowni przekracza długość zgodna z normą.

 

 

 

 

Odpowiedzi:

 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych do tych zastosowanych w projekcie.
Projekt przedmiotowy wykonywany był w oparciu o obowiązujące przepisy na czas jego opracowywania.
Potencjalny wykonawca zadania obowiązany jest do rzetelnego jego wykonania przy udziale nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

 

Ludwin, dn. 03.03.2020 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!