Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”
26 lutego 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”

 

Znak sprawy: Za.271.02.2020

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2020 r. pod numerem: 514445-N-2020.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytania:

  1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej w dokumentację projektową branży sanitarnej oraz branży elektrycznej.

 

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej oraz branży elektrycznej została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminaludwin.pl wśród załączników przedmiotowego ogłoszenia.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

 

Ludwin, dn. 26.02.2020 r.

Projekt Budowlany

 

BIOZ

PBW-Dobor kabli_Rogozno

PBW-IE-1_Teren_Rogozno-IE-1

PBW-IE-2_Schemat_Rogozno-IE-2

PBW-Opis tech._Rogozno

PBW-Str. tyt. bioz_Rogozno

 

BIOZ

PBW-Dobor kabli_Zezulin

PBW-IE-1_Teren Zezulin-IE-1

PBW-IE-2_Schemat_Zezulin-IE-2

PBW-Opis tech._Zezulin

PBW-Str. tyt bioz_Zezulin

PBW-Str. tyt._Zezulin

PBW-Str. tyt._Rogozno

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!