Pytania i wyjaśnienia – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019”
5 grudnia 2018

Znak sprawy: Za.271.12.2018

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 209”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2018 r. pod numerem: 655225-N-2018.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytania:

  1. Jaka była ilość odebranych odpadów poszczególnych frakcji w 2017 r.
  2. Jaka była ilość odebranych odpadów poszczególnych frakcji do 30.10.2018 r.?

 

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – zawierające ilości odpadów – za I i II półrocze 2017 roku zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. W załączeniu znajduje się sprawozdanie za I i II półrocze 2017 roku.

Ad.2.

W załączeniu znajduje się skan sprawozdania za I półrocze 2018 roku, które zamieszczone jest również w BIP Zamawiającego. Zamawiający informuje jednocześnie, że dane z II półrocza 2018 roku opublikowane zostaną w miesiącu styczniu 2019 roku.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy Ludwin

Andrzej Chabros

 

Ludwin, dn. 05.12.2018 r.

odpady 1 polrocze01292020181205155606

odpady 2 polrocze01292120181205155751

odpady 201801292320181205160237

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!