Pytania i wyjaśnienia – „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno”
8 czerwca 2020

Znak sprawy: OSP.1.2020

 

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2020 r. pod numerem: 547475-N-2020.

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno” działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

  1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z rezerwą masy wynoszącą 6,8%?
  2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kątem natarcia wynoszącym 26,8°?
  3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kątem rampowym wynoszącym 23,6°?
  4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z przepustnicą przy działku zamiast zaworu kulowego, która jest rozwiązaniem równoważnym?
  5. Czy, z uwagi na przepadające święto i długi weekend (od 11 do 14.06.2020 r.), Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.06.2020 r. ?

 

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z rezerwą masy na poziomie 6,8%.

Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z kątem natarcia wynoszącym 26,8%.

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z kątem rampowym wynoszącym 23,6%.

Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z przepustnicą przy działku dachowym.

Ad 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Prezes OSP Rogóźno

Waldemar Taracha

 

Rogóźno, dn. 08.06.2020 r.

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!