Pytania i wyjaśnienia – Znak sprawy: 271.4.2016
23 września 2016

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zmówień Publicznych w dniu 15.04.2016r pod numerem: 93664-2016.

Ludwin, dn. 21.04.2016 r.

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”, Gmina Ludwin działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i wyjaśnienia znajdują się w załączniku.

W związku z odpowiedzią na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

pytania i wyjaśnienia.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!