Pytania i wyjaśnienia
12 lutego 2015

Znak sprawy: Za.271.2.2015

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 26652 – 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wodociągu metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym?
Wyjaśnienie 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową. Roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem budowlanym.
Pytanie 2:
W dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie Zamawiającego brak jest projektów budowlanych dotyczących przedmiotowej inwestycji. Zamawiający załączył tylko Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Brak projektów powoduje brak możliwości rzetelnego wyliczenia ceny ofertowej, prosimy o uzupełnienie.
Wyjaśnienie 2:
Zamawiający, do umieszczonych wcześniej na stronie internetowej Gminy Ludwin www.ludwin.powiatleczynski.pl – wraz z przedmiotowym ogłoszeniem – SIWZ, Przedmiarów robót i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dołączył również dokumentację projektową.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami na zapytania Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 11.02.2015 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!