Pytanie do specyfikacji
9 grudnia 2014

Dotyczy postępowania BIP 271.15.2012
pn: Dostawa sprzętu komputerowego do projektu „Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Ludwinie im. „Zgrupowania Partyzanckiego Jeszcze Polska Nie Zginęła”

Pytanie do specyfikacji:

Zamawiający wymaga kontrastu 3000:1. Producenci projektorów nie stosują jednej ustandaryzowanej metody pomiarowej tego parametru. Dlatego wartość kontrastu jest określeniem bardziej marketingowym niż realnie opisującym jakość obrazu.
Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ projektor o kontraście 2000:1?

Odpowiedz na pytanie do specyfikacji.

Zamawiający nie uzna projektora o kontraście 2000:1. Zamawiający musiał określić minimalne wymagania sprzętowe, a kontrast minimalny w SWIZ jest średnim kontrastem
w oferowanym na rynku projektorach, który spełni nasze oczekiwania.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!