Pytanie i wyjaśnienie
20 czerwca 2013

Znak sprawy: BIP.271.13.2012

Ludwin, dnia 31.08.2012 r.

Pytanie:
„Proszę o udzielenie wyjaśnień, czy zgodnie z art. 43 ust. 9 ww. i art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 64, poz. 332), do sprzętu komputerowego objętego niniejszym zamówieniem, będzie miała zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0%, a Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, a przed terminem wystawienia faktury przez Wykonawcę potwierdzenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, że zamówienie zostało wystawione przez placówkę oświatową.

W odpowiedzi na pytanie informuję co następuje:
W zamówieniu publicznym: Dostawa sprzętu komputerowego do projektu „Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Ludwinie im. Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze Polska Nie Zginęła” dla sprzętu znajdującego się w opisie przedmiotu zamówienia nie będzie miała zastosowania stawka podatku od towaru i usług w wysokości 0%.

Andrzej Chabros
Wójt Gminy Ludwin

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!