Pytanie i wyjaśnienie
8 grudnia 2015

Znak sprawy: Za.271.3.2015

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic – zakup ciągnika i beczkowozu.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych; Numer ogłoszenia: 48810 – 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza beczkowóz o poj. 4000 litrów?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza beczkowozu o poj. 4000 litrów. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza beczkowóz o pojemności co najmniej 6500 litrów.

W związku z powyższą odpowiedzią na zapytanie Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 10.03.2015

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!