Pytanie i wyjaśnienie
23 kwietnia 2015

Znak sprawy: Za.271.4.2015

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych; Numer ogłoszenia: 85946 – 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015.

Pytanie:
W SIWZ w rozdziale IV punkcie 1. „Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2015 roku”. Proszę o potwierdzenie terminu wykonania zamówienia, gdyż podany termin jest praktycznie niewykonalny z następujących powodów:
– umowa między Wykonawcą a Zamawiającym może być podpisana dopiero po 5 dniach od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
– rozpoczęcie robót budowlanych do odpowiednich instytucji zgłasza się z minimalnie 7-dniowym wyprzedzeniem,
– czas trwania realizacji zamówienia kontenerowej pompowni trwa od 3-6 tygodni,
– inwentaryzacja powykonawcza 2-3 tygodni od momentu zakończenia prac.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie terminu realizacji zamówienia, który został wyznaczony do dnia 31 maja 2015 roku.

W związku z powyższą odpowiedzią na zapytanie Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dn. 23.04.2015 r.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!