Pytanie i wyjaśnienie – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie
8 grudnia 2015

Znak sprawy: Za.271.17.2014

Ludwin, dn. 11.09.2014 r.

Pytanie i wyjaśnienie

Znak sprawy: Za.271.17.2014

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dratowie.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zmówień Publicznych pod numerem 290330 – 2014 z dnia 01.09.2014 r.

Pytanie:
W rysunkach i projekcie występuje instalacja solarna czy podany system solarny jest w zakresie termomodernizacji szkoły i dotyczy tego przetargu.

Odpowiedź:
Informuję, że instalacja solarna i system solarny znalazły się w dokumentacji omyłkowo i nie dotyczą zakresu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Dratowie.

W związku z powyższą odpowiedzią na zapytanie Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert, a także przesunięcie terminu realizacji zadania, dokonując zmiany w ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

pytanie-odpowiedz.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!