Radni złożyli ślubowanie
3 grudnia 2010

Na wczorajszych obradach Rady Gminy Ludwin dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy oraz członków komisji stałych.

Wcześniej radni VI kadencji otrzymali zaświadczenia o objęciu mandatu radnych oraz złożyli ślubowania.

Przewodniczący Rady Gminy- Wojciech Szymański
Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Tadeusz Jabłoński

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Zenon Piskorski
Członkowie:
1. Krzysztof Małachowski
2. Wacław Wójtowicz
3. Anna Durys
4. Szymon Kozak

Komisje stałe Rady Gminy:

I Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Przewodniczący-Małgorzata Cebryk
Członkowie:
1. Szymon Kozak
2. Irena Winnicka
3. Kazimierz Kurlak
4. Stanisław Czech
5. Mariusz Marzec
6. Zbigniew Lipski
7. Zenon Piskorski

II Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego i Budżetu:
Przewodniczący-Tadeusz Jabłoński
Członkowie:
1. Stanisław Czech
2. Karol Żuk
3. Zbigniew Lipski
4. Małgorzata Wiączek
5. Kazimierz Kurlak
6. Anna Durys

III Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:
Przewodniczący-Irena Winnicka
Członkowie:
1. Małgorzata Cebryk
2. Małgorzata Wiączek
3. Tadeusz Jabłoński
4. Krzysztof Małachowski
5. Wacław Wójtowicz
6. Karol Żuk
7. Mariusz Marzec