Reorganizacja systemu gospodarki odpadami
23 października 2008

[b]Ogłoszenie [/b]
Obowiązki nałożone na samorząd terytorialny w celu dostosowania gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej, rosnące koszty opłat za składowanie odpadów oraz troska o stan otaczającego środowiska skłoniły władze Gminy Ludwin do reorganizacji funkcjonującego systemu gospodarki odpadami.

Wójt Gminy Ludwin, działając na podstawie Uchwały Nr XVII/82/08 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ludwin informuje, iż z dniem O 1 grudnia 2008r. rozpoczęte zostanie wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W związku z powyższym Urząd Gminy będzie zawierał umowy nieodpłatnej dzierżawy jednego pojemnika oraz zakup drugiego w cenie preferencyjnej dla tych właścicieli posesji, którzy posiadają aktualną umowę na wywóz odpadów komunalnych.

Warunkiem do otrzymania pojemnika oraz zakup dodatkowego na preferencyjnych warunkach są uregulowane należności wobec Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Do obowiązków mieszkańców należy:

• zawarcie nowej umowy na odpady komunalne stałe ( segregacja odpadów)
• wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym,
• zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i składowanie ich tylko w pojemnikach do tego przeznaczonych,
• segregowanie odpadów komunalnych (makulatura, złom, szkło, plastik) i ich składowanie w miejscach ściśle do tego wyznaczonych,
• utrzymywanie czystości wokół pojemników oraz na terenie całej posesji, • odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać i gromadzić
• na przydomowych kompostownikach.
• właściciele nie mający możliwości zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na przydomowych kompostownikach mogą zbierać
i gromadzić te odpady odrębnym pojemniku.
• odbiór odpadów przebiegał będzie zgodnie z harmonogramem.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy ( budynek agronomówki, pokój nr 1, tel. 081 75 70 040 )

Zastępca Wójta
/-/ Sławomir Czubacki

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!