Rolnik Lubelszczyzny 2014
5 maja 2014

To już trzecia edycja konkursu dla najlepszych producentów rolnych regionu lubelskiego.

Kategorie konkursowe:
a) produkcja roślinna,
b) produkcja zwierzęca w dwóch podkategoriach: trzoda chlewna i bydło;
c) gospodarstwo ekologiczne;
d) ogrodnictwo – sadownictwo, warzywnictwo;
e) inne – owce i kozy, konie, drób.
Organizatorzy: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego -Departament Rolnictwa i Środowiska. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego.
Warunkiem uczestniczenia jest złożenie w zamkniętej kopercie dwóch egzemplarzy kwestionariusza wraz z załącznikami w formie pisemnej do dnia 15 maja 2014 roku do godz. 13.00 do siedziby Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin. Wykaz instytucji, które mają prawo zgłaszać kandydatów w wyżej wymienionych kategoriach oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rolniklubelszczyzny.pl.
Poniżej zostały załączone plakat informacyjny, regulamin oraz formularz zgłoszenia kandydata.

Zal.1_-_Formularz_Zgloszeniowy_Rolnik_Lubelszczyzny_2014
Zal.1_-_Formularz_Zgloszeniowy_Rolnik_Lubelszczyzny_2014
Zal.1_-_Formularz_Zgloszeniowy_Rolnik_Lubelszczyzny_2014

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!