Rolniku, możesz stracić dopłaty
21 marca 2012

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie dopłat bezpośrednich lub korzystają z unijnej pomocy zobowiązani są do przestrzegania tzw. zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance). Stosowanie tych przepisów podlega kontrolom. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości można stracić część dopłat, a w szczególnych sytuacjach nawet całość! Powodów może być wiele, ale wystarczy już brak umowy na odprowadzanie ścieków i odpadów stałych.

Cross-compliance oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów.
Warunki te zostały podzielone na trzy obszary. Obszar A obejmuje identyfikację i rejestrację zwierząt oraz zagadnienia ochrony środowiska naturalnego. Obszar B to zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób, zdrowotność roślin. Natomiast w obszarze C mieści się dobrostan zwierząt (stan zdrowia fizycznego i psychicznego). W Polsce wymogi wzajemnej zgodności zostały rozłożone w czasie. Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują z obszaru A, z obszaru B od roku 2011, z obszaru C zostaną wprowadzone w roku 2013.
– Jeśli nałożone wymagania nie będą przestrzegane przez rolników, płatności bezpośrednie będą redukowane w stopniu proporcjonalnym do naruszeń. A składać się może na to wiele czynników – podkreśla Grzegorz Janociński z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łęcznej. – Oczywiście wpływ na to będzie miało też rozróżnienie, czy nieprzestrzeganie przepisów spowodowane było zaniedbaniem lub nieumyślnością rolnika, czy wynikało po prostu z winy i zostało zrobione celowo. Kontrola może pojawić się w każdej chwili, więc nie warto ryzykować, bo straty w dopłatach mogą być naprawdę duże. Nikt nie będzie pobłażliwy dla osób degradujących środowisko naturalne, w którym przecież wszyscy żyjemy. Jeśli ktoś ma wątpliwości lub nie posiada odpowiedniej wiedzy, zapraszam w każdy poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30 do Urzędu Gminy w Ludwinie.
Przyczyn utraty dopłat jest sporo, ale wyliczankę zacząć można od powodów typowo prozaicznych. A za takie można uznać już brak umów na odprowadzanie ścieków i odpadów stałych czy brak opłat komunalnych. – Jeśli ktoś jeszcze dotąd nie dopełnił takich formalności, może to zrobić bez żadnych sankcji. Na naszej stronie internetowej w zakładce „gospodarka komunalna” znajduje się wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ludwin na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy – przypomina Paweł Zdunek z UG w Ludwinie.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!